HTML Introductie

Voordat je besluit om HTML te leren moet je weten wat je ermee kunt doen.

HTML is een computertaal dat ontworpen is om websites te maken. Je kunt met HTML eenvoudig je eigen
website maken en je zult merken dat HTML vrij krachtig is, in wat het je toestaat om te creëren. Als je goede
webpagina's wil bouwen, dan moet je weten hoe je ze maakt, maar ook hoe je ze moet onderhouden. Deze
handleiding leert je alles over HTML. HTML is eenvoudig te leren en is leuk om mee te werken.

HyperText Markup Language

HTML is een documentbeschrijvingstaal die de structuur
van de inhoud en een aantal gedragingen van een
Web-document beschrijft. Het is een standaardtaal, die de
meeste Web-browsers kunnen begrijpen en interpreteren.
HTML is ontwikkeld door Tim Berners-Lee in 1990, HTML
staat voor HyperText Markup Language en is een taal die
wordt gebruikt om elektronische documenten te creëren.

HTML bestaat uit een reeks korte codes getypt in een
tekstdocument zoals wordpad. De tekst wordt opgeslagen
als een HTML-bestand, en weergegeven door een browser,
zoals Internet Explorer. Deze browser leest het bestand en
vertaalt de tekst in een zichtbare vorm.

  Voorbeeld:  
  <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Mijn eerste pagina</title>
</head>
<body>
<h1>
Mijn eerste HTML-pagina</h1>
<p>
Dit is een voorbeeld van een eenvoudige HTML pagina.</p>
</body>
</html>
 
   

Het bovenstaande voorbeeld bevat de belangrijkste onderdelen van een webpagina. De eerste regel doctype,
oftewel Document Type Definition (DTD) is ervoor bedoeld om aan te geven door welke versie van HTML het
document is opgebouwd. Vervolgens wordt de tag gebruikt deze laat de browser weten dat HTML-code
wordt gebruikt totdat deze wordt beëindigd op het einde van de pagina.

De <head> tag bevat de header informatie over de pagina, die bijna altijd de titel van de pagina en de meta-tags
zal bevatten. De echte inhoud van elk HTML-document zit in het middengedeelte, dat door de tags <body> en
</body> wordt ingesloten. Dit is waar je de opmaak en het structuur van het document beschrijft, waarbij je een
groot aantal tags voor plaatjes, koppen, alinea's, opsommingen en andere onderdelen kunt gebruiken.


   
or