HTML Elementen

Elementen geven structuur aan een HTML-document en vertelt de browser hoe je wilt dat je website wordt
gepresenteerd. Over het algemeen bestaan elementen uit een begin-tag, wat inhoud, en een eind-tag. De kop
van een document wordt bijvoorbeeld aangegeven met het element <head>. Dit is het begin van een document,
en het erbij behorende element </head> is het einde.

  Voorbeeld:  
  <!DOCTYPE html>
<html>
   <body>
      <strong>
Deze tekst wordt vet weergegeven</strong>
   </body>
</html>
 
   

Het bovenstaande voorbeeld bevat 3 HTML-elementen.


het <strong> element

<strong>Deze tekst wordt vet weergegeven. </strong>

Het <strong> element wordt gebruikt om tekst vet weer te geven.
Het element heeft een start tag <strong> en een eind tag </strong>.


Het <body> element

<body>
      <strong>
Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>
</body>

De inhoud van een HTML-document wordt weergeven met het element <body>.
Het element heeft een start tag <body> en een eind tag </body>.


Het <html> element

<html>
   <body>
      <strong>
Deze tekst wordt vet weergegeven.</strong>
   </body>
</html>

Het <html> element omschrijft het hele HTML-document.
Het element heeft een start tag <html> en een eind tag </html>.


Lege elementen

HTML elementen zonder inhoud worden lege elementen genoemd. Het <br> element (line break) begint een
nieuwe regel. Dit element is nuttig wanneer de tekst op een bepaalde plaats afgebroken moet worden. Zie het
onderstaande voorbeeld.

  Voorbeeld:  
  <b>Deze tekst is vet (Bold)</b>
<i>
Deze tekst is cursief (Italic)</i>
<u>
Deze tekst is onderstreept (Underlined)</u>
 
   

In XHTML, moeten alle elementen worden afgesloten, door een schuine streep in de begintag
toe te voegen, zoals <br />.
Dit is de juiste manier van het sluiten van lege elementen in XHTML en XML.


   
or